Tarieven

Voor de behandeling door een arts Orthomanuele Geneeskunde, methode Sickesz gelden de volgende tarieven:

Eerste behandeling voor nieuwe patient: € 175,-
Vervolgbehandelingen: € 130,-
Controlebehandeling: € 130,-

In het algemeen worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed door de verzekeringen via een aanvullend pakket. De behandeling is niet opgenomen in het basispakket.

Alleen behandeling door artsen die ingeschreven staan bij het Register OrthoManuele Geneeskunde (ROMG) komt in aanmerking voor vergoeding.

U hebt geen verwijzing van de huisarts nodig voor het recht op een vergoeding.