Privacystatement

  • De Praktijk voor Orthomanuele Geneeskunde respecteert en beschermt uw privacy. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten.
  • Uw gegevens worden vastgelegd en bewaard volgens de wettelijke verplichtingen van de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit betekent dat uw persoonsgegevens in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen.
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens over u onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend arts verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen de behandelend arts heeft inzicht in uw gegevens. Indien nodig voor een goede behandeling worden de gegevens met uw toestemming vrijgegeven aan een collega in onze praktijk of aan uw verwijzer of huisarts.
  • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Nadat u behandeld bent, worden de gegevens 15 jaar bewaard op een zodanige manier dat de gegevens alleen door artsen van onze praktijk zijn in te zien. Alle artsen en overig personeel hebben geheimhoudingsplicht.
  • De Praktijk voor Orthomanuele Geneeskunde informeert patiënten indien de Praktijk voor Orthomanuele Geneeskunde bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten bijvoorbeeld in verband met onderzoek of statistiek.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit eerst bespreken met de behandelend arts of via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
  • U mag ervan uitgaan dat wij, als artsen voor Orthomanuele Geneeskunde, ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch adviezen of klachten over de behandelingen of de manier waarop met u wordt omgegaan, dan is dat goed kenbaar te maken in een gesprek met de behandelend arts.