Het consult

Bij het eerste consult vertelt u uw klachten. De arts zal naar uw medische voorgeschiedenis vragen en duidelijkheid proberen te krijgen over wat de hulpvraag precies is en de aard van uw klachten. Vervolgens volgt lichamelijk onderzoek, eventueel uitgebreid met orthopedisch en/of neurologisch onderzoek.

Het orthomanueel geneeskundig onderzoek geeft daarna de meeste informatie over de mogelijke behandeling. De standafwijkingen in de wervelkolom en eventueel andere gewrichten worden vastgesteld. Hiertoe zal de arts door plaatsing van de handen en vingers een driedimensionale analyse maken van de wervelkolom, het bekken en eventueel de gewrichten. De patiënt wordt gevraagd het bovenlichaam te ontbloten aangezien ook de stand van de ribben onderzocht moet worden.

Zo nodig worden meegebrachte röntgenfoto’s of scans bestudeerd. In sommige gevallen moeten deze nog gemaakt worden alvorens de behandeling gestart wordt om de diagnose zeker te stellen en eventuele belemmeringen voor de behandeling uit te sluiten.

Dan volgt de behandeling. Deze bestaat uit het met de handen corrigeren van de bij het voorafgaande onderzoek gevonden afwijkingen in de stand van de wervelkolom, het bekken en de gewrichten. Dit gebeurt in een bepaalde volgorde in drie tot vijf sessies.

Hierbij wordt nadrukkelijk niet ‘gekraakt’ zoals in de manuele therapie. Soms wordt gebruik gemaakt van kleine dreveltjes om standcorrecties uit te voeren. Na de behandeling kan lichte pijn in de behandelde gebieden ontstaan, vaak pas na een of twee dagen. Dit komt doordat lichte zwelling optreedt (oedeem) in de behandelde gewrichten. Dit verdwijnt vanzelf na enkele dagen. Neem bij voorkeur altijd wat rust na de behandeling. Elk volgende consult wordt de behandeling besproken en de vervolgbehandeling uitgevoerd.

Na twee tot drie maanden wordt een controle consult afgesproken. Tijdens het controle consult wordt geëvalueerd hoe het u is vergaan, eventuele vragen en oefeningen of aanpassingen worden besproken, opnieuw wordt de rug bekeken en gecontroleerd en zonodig worden resterende standafwijkingen aangepakt.